Mitä on Depth Coaching 

eli syvyyspsykologinen opastus?

Syvyyspsykologinen työskentely pohjaa analyyttiseen eli jungilaiseen psykologiaan. Työskentelyn tavoite on mahdollistaa omaksi itseksi tuleminen, luovuuden aktivoituminen, oman elämäntehtävän löytäminen ja omien arvojen mukaisen, merkityksellisen elämän eläminen.

Psykoterapialla ja syvyyspsykologisella opastusprosessilla on samankaltaisuuksia, mutta syvyyspsykologinen opastus ei ole psykoterapiaa, hoitoa eikä terveydenhuollon palvelua. Se on tuettu ja ohjattu inhimmillinen kasvuprosessi, joka soveltuu henkilöille joilla ei ole ajankohtaisesti psykoterapian tarvetta.

Syvyyspsykologinen opastus voi ohjata sinua:

1. Prosessoimaan nykyihmisen elämän keskeisimmän ja kriittisimmän siirtymävaiheen - keski-iän kriisin - ja käyttämään sitä porttina kohti aidompaa itseäsi

2. Ymmärtämään varjopuoltasi - sitä osaa kokemusmaailmastasi jonka olet oppinut ohittamaan ja joutunut työntämään pois tietoisuudestasi, "mielen kellariin"  

3. Luomaan tietoisen yhteyden eri puoliin itsessäsi: tietoiseen ja tiedostamattomaan, rationaaliseen ja ei-rationaaliseen, maskuliiniseen ja feminiiniseen, kehoon ja mieleen, ja elämään enemmän kokonaisesti

4. Oivaltamaan oman henkisen polkusi, ja löytämään yhteyden syvempiin puoliin itsessäsi - tavoitteena individuaatiokehitys, todelliseksi itseksi tuleminen 

4. Löytämään unityöskentelyn, aktiivisen imaginaation eli mielikuvatyöskentelyn sekä sisäisten hahmojen voiman ja mahdollisuudet

5. Löytämään yhteyden sisäisen maailmasi lisäksi ympäröivään maailmaan ja luontoon

Ketkä voivat hyötyä syvyyspsykologisesta opastuksesta?

Sisäinen kutsu oman elämän tutkimiseen saattaa tulla monenlaisessa muodossa: sairastuminen, avioero, lasten muuttaminen pois kotoa, tyytymättömyys työhön, alavireisyys ja kiinnostuksen puute asioihin jotka aiemmin tuntuivat tärkeiltä. Työskentelyn pariin hakeutuvat ihmiset kertovat usein olevansa jonkinlaisessa kriisissä, jonkinlaisessa elämän taitekohdassa josta on vaikea löytää suoraviivaista ulospääsyä. 

Keskikohdassa elämän matkaa

löysin itseni pimeästä metsästä,

eksyneenä.

-Dante, The Divine Comedy

Keski-iässä meille tulee usein kohta, jossa koemme kummallisella tavalla hukanneemme itsemme. Danten synkkä metsä on paikka, johon menemme kohtaamaan todellisen itsemme.  Metsän pimeimmästä kohdasta alkaa usein matkamme oivallukseen ja muutokseen. 

Syvyyspsykologinen opastus rakentuu keskeisesti seuraavien perusteiden ympärille: 

  • Elämän ensimmäisen ja toisen puolikkaan tehtävät inhimmillisessä kasvussa ovat hyvin erilaiset, ja jotta voimme tulla kokonaisiksi meidän tulee kohdata nämä tehtävät. Kulttuurissamme, jossa nuoruus ja kaikenlainen suorittaminen ja tavoitteellisuus on arvostuksen keskiössä, on erityisen haasteellista astua elämän toiselle puolikkaalle.
  • Omaksi itseksi tuleminen ja omien arvojen mukainen elämä on elämän toisen puolikkaan ytimessä. Syvyyspsykologinen opastus pyrkii liittoutumaan juuri tämän syvällä olevan itsen ytimen kanssa (Self), tavoitteena auttaa sitä saamaan enemmän tilaa ja ohjaamaan elämää kokonaisempaan suuntaan.
  • Imaginaatio eli sisäisessä, ei-rationaalisessa mielikuvamaailmassa liikkuminen  ja unityöskentely ovat keskeisessä roolissa, ja välttämättömiä ulottuvuuksia rationaalisen ajattelun ohella kokonaiseksi tulemisessa.
  • Opastuksen etenemisen tahdin ja suunnan määrää aina opastettava - myös ryhmätyöskentelyssä.


Syvyyspsykologinen opastus saattaa sopia sinulle, jos 

  • Olet yli 35-vuotias
  • Olet siirtymässä tai elät elämän "toista puolikasta" ja tunnistat itsessäsi keski-iän kriisin merkkejä 
  • Olet kysymässä, "Tässäkö kaikki on?" tai "Kenen elämää oikein elän?"
  • Kaipaat merkityksellisempää elämää ja tunnet muutoksen nousevan itsessäsi, mutta et tiedä miten etenisit 
  • Pohdit suuria ja perustavanlaatuisia kysymyksiä olemassaolosta, ikääntymisestä, elämän rajallisuudesta tai kuolemasta, ja haluat käyttää jäljellä olevan elämäsi parhaalla mahdollisella tavalla  


Kiinnostuitko? Lisätietoja palveluista täällä: